Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Islam, Modifikasi, Provinsi di Indonesia, Ajaib dan Unik, Tips dan Cara, Jalan Tol, Printer, Pengetahuan Umum

Monday, 30 May 2016

Kamus Bahasa Arab Sehari-hari Huruf L

Apakabar anda para pengunujung blog less love yang budiman, kali ini kembali kami akan mengulas seputar kamus bahasa arab. Pada tulisan kami sebelumnya kami telah sampai pada bahasan tentang kosakata bahasa arab kamus huruf k, nah kali ini kami akan lanjutkan dengan huruf atau abjad berikutnya yaitu huruf l, harapan kami tentunya kata-kata bahasa arab yang kami ketengahkan pada artikel ini bisa menambah perbendaharaan kosakata bahasa arab anda, tanpa banyak oceh lagi inilah kamus bahasa arab huruf L.
Kamus Bahasa Arab Sehari-hari Huruf L

Ladang / sawah (al-Mazra’ah) : المز رعة 

Laden / layani (Khadama – Yakhdimu) : خدم – يخدم 

Lagu / nyanyian (al-Ghina) : الغنى 

Lagi (Marratan Ukhra) : مرة أخرى 

Lagak / sok (Mutakabbir) : متكبر 

Lain (Aaakhar) : آخر 

Laju / cepat (Musri’) : مسرع 

Laki-laki (Rajulun) : رجل 

Lalu / kemudian (Tsumma) : ثم 

Lalim / zalim (Zhalim) : ظالم 

Lalu lintas (al-Muruur) : المرور

Lama (Qadiim) : قديم 

Lambat (Batii’) : بطيئ


Lanjut / terus menerus (Mustamirr): مستمر 

Lancar (Mustamir) : مستمر 

Lancang (al-Jafaa’) : الجفاء

Lantai (Bilaath) : بلاط

Lapor / laporan (al-Ikhbaar) : الإخبار 

Lapangan (al-Malab) : الملعب 

Laris (Raa’ij) : رائج 

Larang / melarang (Nahaa-Yanhaa) : نهى – ينهى 

Lari / berlari (Jaraa-Yajrii) : جرى يجري 

Larat / melarat (Miskiin, Faqiir) : مسكين فقير 

Laut (al-Bahru jamaknya : al-Bihaar) : البحر ج البحار

Lauk (al-Idaam) : الإدام 

Lawan / melawan (Ghalaba – Yaghlibu) : غلب – يغلب 

Layak / cocok (Munasib): مناسب 

Lekas / cepat (Musri’/ sarii’) : مسرع \ سريع

Lemah (Dha’iif) : ضعيف

Lembut (Latiif) : لطيف

Lemas (Dha’iif) : ضعيف

Lemot (Bathii’) : بطيئ 

Legal (Rasmiyyun): رسمي 

Lihai (Maahir) : ماهر 

Lima (Khamsah) : خمسة 

Lihat / melihat (Nazhara-Yanzhuru): نظر – ينظر 

Lomba (al-Musabaqah) : المسابقة 

Lombok (Jaziiratu Lumbuuk) : جزيرة لومبوك 

Luar (al-Kharij) : الخارج

Luar biasa (Mumtaaz / Muhisy) : ممتاز \ مدهش

Lupa / melupakan (Nasiya – Yansaa): نسي – ينسى 

Lurus (Mustaqiim) : مستقيم

Luka (al-Jarhu jamaknya : al-Juruuh ) : الجرح ج الجروح

Lusa (Ba’dal Ghad) : بعد الغد

Lezat (Ladziidz) : لذيذ

Lusuh (Wasikh) : وسخ

Itu saja dulu yang bisa kami ketengahkan untuk anda semua mengenai kamus bahasa arab saat ini abjad atau huruf L, semoga bisa memperkaya kosakata bahasa arab anda dan tentu pada kamus di atas kami lengkapi dengan cara membaca dan artinya. Sampai jumpa.

Kamus Bahasa Arab Sehari-hari Huruf L Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ehwah

0 komentar:

Post a Comment